เคสของมูลนิธิฯ 62/290

สอง ลำปาง อาเจียน ถ่ายเหลวตลอดเวลา ไม่มีแรงเดิน หัดแมว / คุณธนพร 

พบแมวนอนป่วยที่วัด มีอาการซึม นอนตากแดดไม่ลุกไปไหน พระบอกว่ามันป่วย
ไม่กินข้าวมาหลายวัน อาเจียน ถ่ายเหลวตลอดเวลา ไม่มีแรงเดิน จึงขอนำมาหาหมอ 
ตรวจพบหัดแมวระยะรุนแรงต้องแยกรักษา 
➤อาการน้องล่าสุดวันที่ 24 ธ.ค. น้องแมวรักษาในห้องปลอดเชื้อ เพื่อรักษา
อาการหัดแมว มีอาการดีขึ้น เริ่มกินอาหารได้บ้าง แต่ยังซึมอยู่และถ่ายเหลว 
มีภาวะขาดน้ำ 
➤บ้านดงรักษาสัตว์ 

รูปและรายละเอียดเพิ่มเติม จากมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร facebook-albums

เคสของมูลนิธิฯ 62/296

ส้ม บางหัวเสือ โดนรถทับ ขายังกะเผลก /คุณสิริชัย  แมวโดนรถทับ ละแวกใกล้บ้าน บางหัวเสือ พระประแดง ค่าใช้จ่ายที่คุณหมอประเมิน ประมาณไม่เกิน ...